Liljas Morris   E Gisborne VDL   u Sevenhills Monda

LILJAS MORRIS f 2017

E gisborne VDL- Monda- Guidam

Morris är uppväxt på lösdrift med jämnåriga och planeras att tas hem sommaren 2019 för inridning.

Morris F 2016
E Gisborne
U Monda